Vision

I forbindelse med den stigende interesse for bæredygtigt byggeri oplever vi også et stigende behov for at bygge med biobaserede materialer.

At bygge bæredygtigt med biobaserede materialer kræver en særlig viden og forståelse som vi har mindst 1000 års erfaring i, men desværre har glemt eller tilsidesat, i konkurrence med nyere fossile ressourcekrævende og Co2 belastende materialer og byggemetoder.

Foreningen ønsker at samle, dokumentere og formidle al den viden og erfaring der findes om at bygge biobaseret ud fra et praktisk synspunkt.

Det er foreningens ide at denne viden skal findes og formidles af de fagfolk der i dag passioneret arbejder med disse byggemetoder, og at denne viden skal bringes ud til fagfolk og brugere i let tilgængelig og et nemt forståeligt sprog.

 

Foreningen ønsker derfor med sine aktiviteter at skabe en platform for, og et netværk af, passionerede håndværkere, rådgivere og bygmestre samt interesserede, der enten som aktive i foreningens projektgrupper eller som iagttagende og nysgerrige kan bidrage til at føre foreningens vision ud i livet.

Foreningen ønsker at samarbejde med andre faggrupper og organisationer med specifikke mål og kompetencer indenfor foreningens interessefelt.