Hvem er vi…
Vi er et træfagligt netværk af passionerede og erfarne håndværkere, der deler viden og nyheder inden for bæredygtigt og biobaseret byggeri.Vi arbejder for at udbrede praktisk viden om biobaseret træhusbyggeri. Målgruppen er husbyggere, håndværkere, rådgivere, undervisere og interesserede. Vi har organiseret os som forening og ønsker at invitere alle vidende og interesserede til at blive medlem som enten aktivt deltagende eller som iagttagende.

Hvordan gør vi…
Vi deler vores respektive viden og erfaring på foreningens fora og arrangementer, hvor alle medlemmer kan deltage.Vi nedsætter projektgrupper bestående af kompetente fagpersoner blandt medlemmerne. Eksempelvis arbejder en projektgruppe på en vidensbaseret bog om ”Biobaseret byggeri for praktikere og nysgerrige”. En anden gruppe arbejder på at etablere en ”Mesteruddannelse” for træfagsmestre o.s.v.

Hvad får du ud af det…
Hvad får du ud af at være medlem i foreningen, og hvad kan du bidrage med.
Du får viden og nyheder om bæredygtigt byggeri, herunder biobaseret træhusbyggeri. Du kan med din praktiske viden og erfaring inden for træfagene indgå i projektgrupper der arbejder med målrettede opgaver inden for bæredygtig byggeri og kvalitetshåndværk

Bliv medlem af foreningen Træfagsmestre for kvalitet og bæredygtighed