Medlemsskab

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner og firmaer. Endvidere kan optages foreninger og andre organisationer, der efter bestyrelsens skøn er egnet til optagelse. Medlemmer kan stemme til generalforsamlingerne, og stille op til bestyrelsen.

Alle medlemmer er lige, og alle medlemmer har én stemme til generalforsamlingen. Hvis du repræsenterer en gruppe, f.eks. et firma, en forening, eller lignende, forventes gruppen at have en kontaktperson, som står for kontakten til TKB, og stemmer på vegne af foreningen, o.l.

Klik og vælg et af nedenstående abonnementer og bliv medlem af TKB