I 2015 blev FN’s 17 verdensmål officielt vedtaget. De er sidenhen blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid, der nogensinde er blevet vedtaget. Derfor har de 17 verdensmål med god grund fået stor og verdensomspændende opmærksomhed, lige siden de blev vedtaget.

Hos Træfagene har vi store ambitioner for os selv og ikke mindst for den måde, vi arbejder på og styrer vores forening i hverdagen. Det omfatter blandt mange andre tiltag, at vi vil blive eksperter i at forstå det populære begreb “bæredygtighed” og alt, det indebærer.

Og hvilket bedre sted at starte end med FN’s 17 verdensmål!

Vil du være med på vores rejse? Så sæt dig til rette, og læs med i dette indlæg, hvor vi gennemgår, hvad FN’s 17 verdensmål egentlig går ud på, hvorfor de kom til verden, og hvordan du kan arbejde aktivt med målene for at opnå en mere bæredygtig udvikling og forretning.

Tak fordi du læser med!

Hvad er FN’s verdensmål?

FN’s verdensmål består af 17 konkrete hovedmål og 169 delmål, som tilsammen udgør en fælles, global målsætning om at løse en stor del af Jordens største problemer inden år 2030.

Verdensmålene, der på engelsk er kendt som The Sustainable Development Goals (SDGs), inkluderer blandt andet en fælles vision om at gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult globalt, at mindske ulighed både mellem kønnene og mellem verdens lande, at gøre havet såvel som jorden sund igen og at bekæmpe klimaforandringer.

Hos UN City Copenhagen står der:

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater
.”

Sagt med andre ord: De 17 verdensmål handler om, at alle mennesker på denne klode skal kunne leve et godt liv, samtidig med at vi giver en sund planet videre til vores børn og børnebørn. FN har dermed sat en fælles kurs mod en mere bæredygtig fremtid for alle mennesker og for vores planet.

Derfor er verdensmålene også universelle mål. Det betyder, at alle FN’s medlemslande (det vil sige 193 af 195 verdens nationer) er forpligtet til at samarbejde og arbejde aktivt for at opfylde de 17 verdensmål – det gælder både de rige og de fattige lande.

De 17 verdensmål bygger videre på 2015-målene

For nogle kommer det måske som en overraskelse, men de 17 verdensmål er faktisk ikke de første mål af denne slags, som FN har vedtaget. De bygger nemlig videre på otte 2015-mål (også kendt som Millennium Development Goals (MDGs), der havde deadline ved udgangen af 2015.

Selvom alle målene ikke blev opnået inden deadline, var de et tydeligt eksempel på, at det er muligt at opnå store resultater i verden, når bare landene arbejder sammen og prioriterer hver deres ressourcer efter at nå de fælles mål.

Vidste du for eksempel, at der mellem 1990 og 2010 skete følgende:

  • Fattigdommen i verden faldt fra 47 % til 14 %
  • 9 ud af 10 børn i udviklingslande blev i 2010 indskrevet i en skole
  • Dobbelt så mange børn verden over overlevede deres 5-års fødselsdag
  • 45 % færre kvinder døde i forbindelse med graviditet
  • 2 milliarder mennesker fik adgang til forbedret drikkevand.

2015-målene er derfor også et fremragende eksempel på, hvad vi allerede har sagt én gang: At bæredygtighed er en proces, og selvom ingen lande eller virksomheder er 100 % bæredygtige lige nu, er det vigtigt at forstå, at vi alle har en rolle at spille i processen mod at gøre verden mere bæredygtig.

Hvornår skal FN’s verdensmål være opfyldt, og hvornår trådte de i kraft?

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling skal sætte dagsordenen for den globale udvikling helt frem til år 2030. Det blev, sammen med de 17 mål, vedtaget på FN’s topmøde i New York den 25. september 2015. Den 1. januar 2016 trådte målene dermed i kraft verden over. Alle de deltagende stats- og regeringsledere på mødet bakkede desuden op om målene.

Som sagt blev de 17 verdensmål (naturligvis) ikke bare til natten over, men de er en videreudvikling af 2015-målene. De 17 mål har derfor til hensigt at færdiggøre de forrige mål samt at gå endnu længere på vejen mod en bæredygtig verden.

Verdensmålene er desuden resultatet af tre års arbejde, som faktisk fik sit startskud allerede i 2012 til topmødet i Rio.

Læs mere om verdensmålene

Du kan læse meget mere om verdensmålene på følgende hjemmesider:


Listen er hentet fra Verdensbedstenyheder.dk – et uafhængigt medie, der laver journalistik, nyheder og kampagner om verdens udvikling og FN’s 17 verdensmål.

Sådan kan du som virksomhed arbejde aktivt med FN’s 17 verdensmål

Ingen virksomheder (som vi kender til) er i skrivende stund 100 % bæredygtige. Men rigtig mange virksomheder har i dag bæredygtighed på deres agenda og gør sig tanker om, hvordan de gerne vil arbejde bæredygtigt.

Nogle virksomheder arbejder endda aktivt med verdensmålene og bruger dem som deres udgangspunkt for en bæredygtig forretning og som en del af virksomhedens kernefortælling.

Her hos Træfagene er vi blot én mindre forening. Hermed ikke forstået, at vi er gennemført bæredygtige – for det er der som sagt ingen, der er – men vi er på en lang, sej og spændende rejse mod at blive mere bæredygtige. Det er en rejse, der forhåbentligt aldrig ender.

At være en bæredygtig virksomhed, og særligt hvis du er en lille eller mellemstor virksomhed, handler i høj grad om at tage de bæredygtige valg og generelt tænke bæredygtigt igennem alle led af virksomheden, hver gang det er muligt.

På nogle områder er det let, og på nogle er det utroligt svært, fordi der simpelthen ikke findes bæredygtige nok løsninger – endnu. Tiden er vores ven, og jo højere efterspørgsel, der bliver på bæredygtige tiltag, jo flere vil også arbejde hen mod at være first movers på de bæredygtige løsninger.

Heldigvis er der allerede rigtig mange områder, hvor du og din virksomhed kan tænke bæredygtighed ind i jeres forretning. Er I ikke gået i gang med at tænke i bæredygtige baner endnu, og har I svært ved at finde ud af, hvordan I skal gribe det an?

Så får du her vores bedste råd til at komme i gang med en bæredygtig forretning.

#1 Afsæt de ressourcer, som jeres virksomhed har overskud til

Mange tænker, at det at omstille sig til en bæredygtig virksomhed er en gigantisk strategiproces, der kræver store ressourcer og forandringer i hverdagen. Det er vigtigt at huske, at de små ting i hverdagen også tæller, og alle skal starte et sted.

Bare det, at du læser dette blogindlæg, er et skridt i den rigtige retning.

#2 Find jeres egen bæredygtige vision

I stedet for at kigge mod alle andre så start med at overveje, hvad der egentlig giver mening for jeres forretning. Hvad er det, jeres virksomhed står for lige nu, og hvad vil I gerne stå for fremadrettet? Hvad vil I gerne opnå, og hvad er jeres ambitioner for bæredygtighed?

Svarene på disse spørgsmål kan ses som jeres bæredygtige vision.

#3 Identificér de verdensmål, som er relevante for jeres vision og passion

Når I sammen har fundet frem til, hvor I gerne vil hen med jeres forretning, og hvor jeres bæredygtige ambitioner er, skal I finde verdensmålene frem. Læs op på de 17 verdensmål ét ad gangen, og identificer så 1-4 mål, som I kan se jer selv og jeres forretning arbejde med.

#4 Gå til handling: Hvordan fører I det ud i livet?

Når I har identificeret jeres bæredygtige vision og de(t) verdensmål, som understøtter denne, er det tid til at være pragmatiske. Nu skal I nemlig finde ud af, hvilke konkrete handlinger I kan udføre, som både giver mening for jeres virksomhed og understøtter jeres bæredygtige ambitioner.

For nogle vil det være en hel omstrukturering i virksomhedens forretningsmodel, og for andre vil det i høj grad handle om de små beslutninger i hverdagen, både blandt ledere og medarbejdere, som kan være med til at føre visionen ud i livet.

Det kan virke som nogle meget små skridt at tage, og ikke specielt bæredygtigt – men husk nu: Bæredygtighed er en proces. Jo bedre I bliver til at tænke de bæredygtige valg ind i dagligdagen, jo mere vil det afføde nye ideer til, hvad I kan gøre endnu bedre fremadrettet.

Undervejs i processen bliver I nemlig både klogere på jer selv og jeres tilgang til det at være bæredygtig.

Måske kan I endda med tiden formulere nye bæredygtige målsætninger og tage udgangspunkt i endnu et af FN’s verdensmål – og sådan har I startet den gode spiral mod en mere bæredygtig forretning.

Alle skal starte et sted (Rom blev som bekendt heller ikke bygget på én dag …). Så tak fordi du læste med, og tillykke med dit (måske) første skridt mod en mere bæredygtig hverdag.

Eksempler på virksomheder, der arbejder aktivt med ét eller flere verdensmål

CleverCoffee laver god kaffe med god samvittighed. Blandt andet handler de så vidt muligt kun direkte med kaffebønderne for at sikre dem en fair løn og gode arbejdsforhold. De arbejder aktivt med verdensmål #1 (No poverty), #8 (Decent Work and Economic Growth), #12 (Responsible Consumption and Production) og #17 (Partnerships for the Goals).

Shaping New Tomorrow producerer herretøj, som holder længere end trends og sæsoner. Derudover søger de hele tiden alternativer og nye former for tekstiler og bæredygtige materialer. Deres syn på bæredygtighed er, at det er en rejse og ikke en destination.

Danish Crown arbejder blandt andet aktivt med verdensmål #2 (Zero Hunger) og #17 (Partnerships for the Goals) for blandt andet at bidrage til håndtering af landbrugssektorens og kødproduktionens globale udfordringer.

Roskilde Festival-gruppen støtter humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Det er et fokus, som de sætter forrest i alt, de laver. De arbejder blandt andet med verdensmål #1 (No Poverty), #5 (Gender Equality) og #10 (Reduced Inequality).

Dansk Industri har startet portalen ”Fra Filantropi til Forretning”. Den skal fungere som erhvervslivets indgang til de 17 verdensmål og give indsigt, inspiration og værktøjer til, hvordan man kan arbejde aktivt og strategisk med bæredygtig udvikling.

Flere store danske virksomheder som Kamstrup, Rambøll, Grundfos og Novozymes har allerede valgt at integrere verdensmålene i deres virksomhedsstrategier og forretningsmodeller. Du finder flere cases fra danske virksomheder, der arbejder med FN’s verdensmål, på Dansk Industris hjemmeside.